Karmac ma obowiązek dostarczyć klientowi, będącym konsumentem, towary bez wad fizycznych oraz prawnych i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi. Jeśli takie wady zostaną zauważone przed upływem dwóch lat od jego wydania, prosimy zgłosić wady (można skorzystać z formularza tutaj) i odesłać na nasz adres:

Karmac Maciej Szczachor
Dział reklamacji
ul. Poznańska 139
62-052 Komorniki

W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe z Państwem na potrzeby reklamacji oraz dokumenty lub dane niezbędne do identyfikacji zawartej umowy sprzedaży (np: kopię faktury). Przesłanie kopii faktury nie jest obowiązkowe jednak jest zalecane ponieważ przeważnie przyspiesza proces reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie lub e-mailowo.

Więcej szczegółów dotyczących reklamacji można znaleźć w regulaminie.

Karmac nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.